Orden: Spurvefugle

Familie: Lærker

Familie: Svaler

Familie: Piroler
  • Pirol

Familie: Kragefugle

Familie: Mejser

Familie: Halemejser
  • Halemejse
Familie: Skægmejser
  • Skægmejse
Familie: Spætmejser Familie: Træløbere
Familie: Vandstære
  • Vandstær

Familie: Gærdesmutter

Familie: Drosler

Familie: Sangere

Familie: Fuglekonger

Familie: Fluesnappere

Familie: Jernspurve

Familie: Vipstjerter

Familie: Silkehaler
  • Silkehale
Familie: Tornskader

Familie: Stære

Familie: Finker

Familie: Værlinger

Familie: Væverfugle